Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок використання принципів і методів управління проектами.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • розкриття змісту категорійного апарату управління проектами, його завдань на підприємстві;
  • оволодіння навичками ініціювання, планування, виконання, моніторингу і управління, а також завершення проекту;
  • набуття практичних навичок створення інформаційної системи управління проектами у середовищі MS Project;
  • опанування ключових галузей знань з управління проектами, зокрема управлінням термінами, вартістю і якістю проекту, а також людськими ресурсами і комунікаціями проекту;